Tilbake

Norske Kokkers Landsforening (NKL) mottok i dag Matomsorgsprisen 2022.

Prisen får de for sitt mangeårige arbeid med måltettet rekruttering til mat- og måltidsbransjen, basert på matglede og inspirasjon.

– Juryen er imponert over måten prisvinneren arbeider på, og hvordan de omgjør fine ord i offentlige dokumenter til praksis. Prisvinneren jobber målbevisst og setter inn store ressurser for å sikre kokkfagets framtid. Har ikke mat- og måltidsbransjen tilstrekkelig nok av faglærte kokker i framtiden, er det naturlig å frykte at også matomsorgen vil bli dårligere, sa juryleder Ivar Villa under prisutdelingen.

Offentliggjøring av årets matomsorgsvinner foregikk på Tines årlige fagseminar 27. oktober i Oslo. Rundt hundre kjøkken- og pleieansatte var til stede da president Kim-Haavard Larsen og daglig leder Espen Wasenius på vegne av NKL mottok den gjeve prisen. som deles ut for 17. gang.

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er en stor hodepine – ikke bare for bransjen selv, men også myndighetene. Ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2022 mangler Norge over tusen kokker.

NKL har gjennom flere tiår jobbet målrettet og aktivt med rekruttering. Mange forbinder freningen med kokketalenter og prestisjefylte kokkekonkurranser i inn- og utland. Spesielt gledelig er det at foreningen løfter fram og framsnakker ernæringskokkfaget. I 2018 opprettet NKL et Community Catering-landslag (kantine/personalrestaurant, catering og institusjon) som brukes aktivt i rekrutteringsabeidet.

Parallelt har foreningen over flere tiår jobbet med rekruttering til kokkfaget også på andre arenaer. Flere av tiltakene skjer i samarbeid med skole og næringsliv. Gjennom forskjellige aktiviteter sørger de for at barn og unge i alle aldre får oppleve ekte matglede og at de blir inspirert og motivert til å velge utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. For foreningen er det viktig å legge til rette for praktiske og fysiske aktiviteter. NKL jobber ut fra at det er møter mellom mennesker som gir det beste grunnlaget når utdanningsvalg skal tas.

Av nasjonale aktiviteter som retter seg mot elever i ungdomsskolen, kan nevnes «Vi dekker til fest», «Ung Restaurant», «Pop Up restaurant» og «Kokkekamp». Andre aktiviteter foreningen står bak er KokkeCampus for elever mellom vg1 og vg2, Tine MatCup og ASKO Servering, Norgescup og Årets Young Chef. Alle er rettet mot ungdom under 20 år og har som mål å motivere unge fagutøvere og styrke rekrutteringen til kokkfaget.

– Årets prisvinner har over lang tid arbeidet systematisk med rekruttering, og har bidratt til å synliggjøre mulighetene som finnes i bransjen. Ikke bare gjennom kokkekonkurranser, men også med populære aktiviteter rettet mot de yngre. Med siste skuddet på stammen, Mini-Chefs, vil forhåpentligvis også denne aldersgruppen få øynene opp for en spennende og variert bransje, heter det i juryens begrunnelse.

Mini-Chefs er et tilbud til de aller yngste, barn og unge i alderen 10 til 15 år. Her står matglede og gode matopplevelser i sentrum. Deltakerne blir veiledet av profesjonelle kokker tilknyttet organisasjonen. Målet er det samme: Spre matglede og gi en smakebit på mulighetene som finnes i yrket. Denne aktiviteten, i likhet med de andre, drives på dugnad, i stor grad av NKLs medlemmer.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Ivar Villa, juryleder, mobil 908 55 610

Espen Wasenius, daglig leder NKL,  mobil 957 74 569

Statutter for Matomsorgprisen

Matomsorgsprisen utgis av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

Juryen ser etter kandidater som:

  • bedrer kvaliteten på måltidet med tanke på råvarer og ernæring
  • ser nytten og viktigheten av å ha trivsel rundt måltidet
  • gjør nyskapende arbeid som kan komme hele kokkfaget til gode
  • aktivt sørger for å heve og utnytte medarbeidernes kompetanse
  • systematisk arbeider for et godt arbeidsmiljø

Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA.

Juryen i år har bestått av leder Ivar Villa, direktør Forretningsutvikling 4Service, Hege Stavnås, kjøkkensjef i Nittedal kommune, Morten Holt, redaktør Horeca, Anette Roll Mosland,  konseptansvarlig FREMAT Tine Partner Servering og Arnt Steffensen, leder Kost- og ernæringsforbundet.

Tidligere vinnere

2021: Avdeling for kjøkken og matomsorg, Lillestrøm kommune v/avdelingsleder Vegar Bakken-Løvaas

2020: Kjøkkenet ved Granly Stiftelse, Kapp på Østre Toten

2019: Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog ved Stavanger Universitetssykehus

2018: Montebellosenteret ved kjøkkensjef Hanne Finstad

2017: Kjøkkensjef Roald Takke ved Glomstua omsorgssenter

2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret

2015: Hundsund skolerestaurant ved Liselotte Bjelke

2014: Fosen Folkehøgskole ved Bjørn Erik Vangen

2013: Hanne Hagen Jensen, Bærum Storkjøkken

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune