Tilbake

Norske Kokkers Landsforening (NKL) ønsker å presisere at vi ikke har pålagt munnkurv til våre ansatte eller utøverne på De Norske Kokkelandslagene, slik det hevdes i Nettavisen sin artikkel 15. mai: “Kokker får munnkurv, får ikke kritisere Gilde”.

 

Individuell ytringsfrihet
Alle våre ansatte og utøvere har rett til å uttrykke sine personlige meninger. Imidlertid er det viktig for NKL å klargjøre at individuelle uttalelser fra våre ansatte eller landslagsutøvere ikke skal oppfattes som offisielle uttalelser fra NKL. Vi ser at media har forsøkt å tilskrive våre ansatte og utøveres personlige meninger til NKL, noe vi mener er uheldig og misvisende.

Press fra media
Vi opplever et sterkt press fra media om å uttale oss i denne saken. Dette presset setter våre ansatte og landslagsutøveres integritet på prøve, og vi vil beskytte deres rett til å velge å ikke uttale seg om spesifikke saker. NKL står ved vårt valg om å bevare vår integritet, selv om dette valget blir utfordret.

Fokus på norske råvarer
NKL og utøverne på De Norske Kokkelandslagene har et tydelig fokus på å fremme norske råvarer generelt og Det Norske Kjøkken. Det er derfor urimelig å forvente at våre utøvere skal kommentere på enkeltprodukter eller leverandører, enten disse er en del av NKLs partnerprogram eller ikke.

Prinsippet om upartiskhet
Det er et grunnleggende prinsipp at verken NKLs ansatte eller landslagsutøvere skal uttale seg om enkeltprodukter eller leverandører offentlig. Dette prinsippet gjelder for alle våre partneravtaler, som inneholder gjensidige forpliktelser knyttet til partnerens produktportefølje. Våre faglige tilbakemeldinger til partnere er alltid konstruktive og gis direkte til den aktuelle partner.

Gjennomgang av rutiner
NKL vil gjennomgå sine rutiner for å sikre at unge kokker, landslagsutøvere og ansatte på en god måte kan delta i den offentlige meningsutvekslingen som samfunnet forventer av oss. Vi ønsker å forbedre vår tilnærming slik at våre utøvere føler seg trygge om de kontaktes av media, og kan ytre seg fritt, samtidig som vi opprettholder vårt fokus på faglig integritet og profesjonalitet.

Vi verdsetter det norske kjøkken og våre samarbeidspartnere, og vil fortsette å arbeide for å fremme norsk matkunst på en ansvarlig og profesjonell måte.

 

President i Norske Kokkers Landsforening, Kyrre Dybdal