Tilbake

De senere årene har NKL utviklet og styrket sitt forhold til andre organisasjoner i mat- og måltidsbransjen, styrket sitt omdømme og stadig oftere fått plass ved viktige bord når nasjonale og bransjerelaterte saker diskuteres og behandles.

Norske Kokkers Landsforening (NKL) har gjennom mange år arbeidet målrettet for rekruttering til mat- og måltidsbransjen basert på matglede og inspirasjon. I tillegg har NKL og De Norske Kokkelandslagene siden 1968 utviklet unge kokketalenter til å bli vinnere i de store og mest prestisjefylte kokkekonkurransene i verden. Den formidable innsatsen har hatt, og har fortsatt, enorm betydning for oppmerksomheten kokkefaget får i samfunnet.

I samarbeidet med alle organisasjonene som er gjengitt i artikkelens figur, er hovedfokuset rekruttering og hvordan NKL kan bidra til å fremme effektive tiltak som bidrar til økt rekruttering til kokkefaget spesielt og restaurant- og matfag generelt. Blant mange gode prosjekter og kampanjer rettet mot rekruttering de siste årene, ønsker NKL å fremheve noen av de nasjonale prosjektene.

Rådgivende utvalg for regjeringen
NKL var med i regjeringens råd-givende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen. NKL hadde to deltakere: Merethe Lundberg (NKL Harstad) og Frode Selvaag (NKL Rogaland). Sluttrapporten fra utvalget «Uten fagarbeidere – ingen mat nasjon» ble presentert for daværende landbruks- og matminister Olaug Bollestad i februar 2021. Utvalgets rapport la vekt på 24 ulike tiltak og anbefalinger innenfor områder de mente var viktig for matnasjonen Norge.

Nasjonal rekrutteringskampanje
I den nasjonale kampanjen for rekruttering til restaurant- og matfag, er resultatene av rapporten fra rapporten grunnlaget for kampanjens arbeid. NKL har sammen med 9 andre organisasjoner hatt fast plass i arbeidsgruppen og styringsgruppen som har jobbet målrettet med rekrutteringstiltak under fellesnevneren «Smak deg frem». Denne kampanjen har i hovedsak vært en digital satsing og kampanjen har mottatt økonomisk støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Den samme gruppen har også hatt felles ansvar for å arrangere Landskonferansen for restaurant og matfag, både fysisk og digitalt de siste årene.

Ekspertgruppe for effektive kostholdstiltak
Regjeringen oppnevnte i slutten av august en ekspertgruppe, som skal fremme forslag til effektive tiltak som bidrar til et sunt kosthold. I denne ekspertgruppen sitter Kyrre Dybdal, NKL president og adjunkt ved Ole Vigs vgs. Ekspertgruppen skal ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av 2023.
– Hovedmålet er å finne og vurdere tiltak og virkemidler som bidrar til å fremme et sunt kosthold og samtidig reduserer sosiale forskjeller. Vi skal finne grepene som har størst effekt for dem som trenger det mest, men samtidig er bra for alle, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Andre store samarbeidsprosjekter
Av andre store samarbeidsprosjekter er det viktig å fremme NKLs rolle ved etableringen av Stiftelsen for rekruttering til restaurant og matfag. Stiftelsens økonomiske støtte har vært viktig for mange gode rekrutteringstiltak over hele landet de årene den har eksistert.

Nova Spektrum, tidligere Norges Varemesse som i en årrekke har arrangert SMAK, nå UMAMI ARENA, har ønsket å ha NKL med i hovedkomiteen og det kommende «advisory board». I dette arbeidet får NKL en kreativ bidragsyter, en rådgiver, en sparringpartner og det gir NKL muligheten til å etablere nye relasjoner i bransjen.

Nasjonale samarbeidsavtaler NKL har inngått samarbeidsavtaler med organisasjoner i bransjen, som alle er opptatt av rekruttering. Dette gjelder Stiftelsen Norsk Gastronomi (Bocuse d’Or Norge), BKLF – Baker og Konditorbransjens landsforening, Servitørlauget KKHR og Kost og Ernæringsforbundet i Delta. Alle arbeidsgruppene, prosjektene, kampanjene og samarbeidsavtalene korresponderer godt med Norske Kokkers Landsforening formålsparagraf.

Lokale krefter
Deltakelsen og arbeidet som til nå er beskrevet i artikkelen, kommer i tillegg til NKLs tradisjonelle aktiviteter. NKLs 23 foreninger er drivverket i aktiviteter regionalt og lokalt, og årsaken til at mange unge får god opplysning om yrkesfaglig utdanning innenfor restaurant- og matfag. NKL har gjennom mange år arbeidet målrettet for rekruttering til mat- og måltidsbransjen, basert på matglede og inspirasjon. For summen av dette arbeidet, mottok NKL Matomsorgsprisen i 2022.

Global oppmerksomhet
NKLs gode arbeid med rekruttering til kokkefaget har i den siste tiden også blitt registrert i det globale kokkemiljøet. Worldchefs – WACS synes KokkeCampus og MiniChefs er spennende og ville gjerne at NKLs ansvarlige skulle være paneldeltakere og innlede om temaet for WACS Young Chefs Clubs and Development Webinar i oktober 2023. Det ble et vellykket webinar, med over 400 deltakere.

 

 

Bildetekst
Norske Kokkers Landsforening har de senere årene utviklet og styrket sitt forhold til andre organisasjoner i mat- og måltidsbransjen. Også internasjonalt legges det merke til flere av aktivitetene.