Tilbake

Norske Kokkers Landsforenings landsmøte 17.-19.mars 2023, ble arrangert i Førde. Landsmøtet var det første fysiske landsmøtet siden Lyngdal 2019, og NKL Sogn og Fjordane fikk endelig gjennomført et lenge, godt planlagt landsmøte.

Landsmøtedokumentet inneholdt flere viktige saker for Norske Kokkers Landsforening. Landsmøte er foreningens høyeste, besluttende myndighet og her presenteres alle årsberetninger og resultatregnskap. Årets 2022 representerer det mest innholdsrike og intense året i NKLs 69-årige historie, båe aktivitet og økonomi. Et slikt år inneholder mange ulike dimensjoner, alt henger sammen, har en forklaring og det er det viktig for alle å forstå.

 • Medlemsutviklingen i NKL viser en svak nedgang fra 2022, og opptellingen til årest landsmøte viser 1441 medlemmer pr. 1.februar 2023
 • NKL er en interesseorganisasjon for kokkefagets fremme, og NKLs 23 foreninger legger ned en fabelaktig innsats for kokkefaget. i 2022 jobbet hele organisasjonen nærmere 51000 dugnad – for en innsats
 • NKLs landsstyre vedtok i sin budsjettbehandling tidligere i år, å utvide staben med en administrasjonsmedarbeider i 80% stilling. Denne stillingen er nå besatt og vil bidra til foreningens videre utvikling og profesjonalisering
 • Ny Strategi-og handlingsplan ble presentert av NKLs landsstyre, denne legger vekt på sikre og styrke alle de aktiviteter foreninger har idag. Strategiplanene uttrykker også en økonomisk ambisjon, for å sikre NKLs aktivitetsnivå som foreningen har idag, og for å sikre foreningen et trygt handlingsrom
 • Landsmøtets største og viktigste saker, var nye vedtekter med nye retningslinjer. Disse sakene har opptatt NKLs medlemmer de siste to årene, og på landsmøtet i Førde ble det ensaklig, engasjert og ryddig saksbehandling. NKLs landsmøte vedtok nye vedtakter og retningslinjer.
 • En annen viktig sak var NKLs digitale fremtid, på flere områder. Her har landsstyre fått mandat til å jobbe frem et endelig innhold til Stort Styremøte høsten 2023
 • Valg av nytt styre og andre viktige verv i foreningen ble valgt. NKLs landsstyre på bildet er fra venstre: Hilde Veum-Wahlberg(eksternt styremedlem), Nils Flatmark(NKL Trondheim), Asle Faannessen (NKL Oslo), nyvalgt president Kyrre Dybdal (NKL trondheim), Rita Slettum (NKL Troms), Roy vedlog (NKL Møre og Romsdal) og Ona C. Totland (NKL Bergen)
 • Det Norske Kjøkken er en felles aktivitet som NKL planlegger og legger til rette for alle 23 foreningen. Aktivitetene blir stadig flere, innholdet bedre og engasjementet høyere – det tegner godt for en felles profilering av Det Norske Kjøkken
 • De Norske Kokkelandslagene til IKA CULINARY OLYMPICS 2024, ble presentert og NKL presenterte samtidig skisser for supporterturene til Stuttgart. NKL venter stor oppslutning på supporterturene til Stuttgart, og vi ser frem til å følge de tre landslagenes forberedelser til KOKKE-OL 2024

NKL deler årlig ut priser og hederstegn på landsmøtet, priser som annerkjenner medlemmer eller bransjens arbeid med fokus på fag og rekruttering.

 • EVERGOODPRISEN ÅRESTS STYRELEDER – Trond Andresen, NKL Vestfold
 • ÅRETS YOUNG CHEF 2022- Siriyaporn «MYMINT» Rithisirikrerg, NKL Lofoten og Vesterålen
 • ÅRETS LÆREBEDRIFT I KOKKEFAGET 2022 – Spiseriet, Stavanger Konserthus
 • ÅRETS KJØKKENSJEF 2022 – Stian Haugnes, NKL Lofoten og Vesterålen

NKL Æresmedlemskap deles ut til medlemmer som har gjort en spesiell innsats for Norske Kokkers Landsforening. Avtroppende president Kim-Håvard Larsens, siste oppgave er å dele ut hederstegn på banketten. NKL utnevnte Håkon Reigstad, NKL Bergen og Steinar Voreland, NKL Sørlandet til NKL Æresmedlemmer.

NKL Sogn og Fjordane leverte et fantastisk arrangement, et arrangement som ble styrt med sterkt engasjement fra foreningens styreleder Bodil Erdalsdal. Takk for et godt landsmøte!