Tilbake

Norske Kokkers Landsforening har på vegne av alle i den store kokkefamilien blitt tildelt Matomsorgsprisen 2022.
NKL er svært ydmyke overfor den innsatsen som mange har lagt ned over lang tid. Særlig takknemlige er vi overfor de som kanskje har holdt på lengst, vært de mest strukturerte og langsiktige, eller mest innovative og nyskapende.

Flere av prosjektene NKL har vært delaktige i eller støttespiller til, kan forstås i juryens begrunnelse som NKLs egne, men det er de ikke. Det er viktig for NKL å presisere at «Vi dekker til fest», «Ung Restaurant», «Pop-up Restaurant» og «Kokkekamp» er prosjekter som andre startet opp, men som vi er med og gjennomfører over hele landet.

«Kokkekamp» eksisterer i flere varianter i hele landet, bl.a. i tilknytning til Ungt Entreprenørskap. De andre prosjektene har sin opprinnelse fra Strinda videregående skole i Trondheim, i samarbeid med bransjen og NKL. NKLs egne prosjekter kommer i tillegg til disse, i NKLs egen “rekrutteringsstige”. Man kan være med helt fra man er 10 år og frem til man passerer 25 år og ikke lenger regnes som Young Chef i NKL-sammenheng.NKL har på ulike måter drevet med rekruttering og omdømmebygging i flere tiår, og for NKL har konkurranser vært viktige for å rette oppmerksomhet mot faget vårt. Norgescup for kokk- og servitørlærlinger, nå ASKO Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger, har passert 30 år, NM i kokkekunst ble arrangert for første gang for 30 år siden og De Norske Kokkelandslagene har deltatt i internasjonale mesterskap i mange, mange år.

NKL forsøker å finne prosjekter som dekker både bredt og smalt, rene rekrutterings- og omdømmetiltak som er utviklet av NKL er Mini Chefs for barn og unge mellom 10 og 15 år, og Kokke Campus for elever som har søkt vg2 kokk- og servitørfag med mål om å bli kokk.Parallelt går NKLs konkurransestige for individuelle deltakere og for lag.
Om du er nysgjerrig på hva din lokale NKL-forening gjør for rekruttering til faget og bransjen, kan du besøke nkl.no eller ta kontakt med din forening. Om du ikke allerede er medlem, er det her mulig å melde seg inn slik at du også kan ta del i vår felles innsats for bl.a. rekruttering. Er du allerede medlem kan du ta kontakt om du vil bidra!