Norske Kokkers Landsforening valg 2022

Tilbake

Norske Kokkers Landsforening er en demokratisk medlemsorganisasjon, og har som formål å arbeide for kokkefagets fremme. Til å lede foreningen velges hvert år et kompetent styre. Fra 2022 velges det inn et eksternt styremedlem, som et ledd i foreningens utvikling og profesjonalisering.Norske Kokkers Landsforening tar nåtiden på alvor.

Valgkomiteens innstilling til landsmøte 2022

President
Kim Håvard Larsen, NKL Harstad, 2021-2023            Ikke på valg

Styremedlem
Kyrre Dybendal, NKL Trondheim, 2021-2022            Innstilles til gjenvalg 2022-2024
Anita Løyning, NKL Rogaland, 2021-2023                    Ikke på valg
Asle Faannessen, NKL Oslo, 2021-2023                          Ikke på valg

Hilde Veum- Wahlberg, Ekst. medlem, 2022-2024    Velges for 2 år

Varamedlem
Nils Flatmark, NKL Jotunheimen, 2021-2023              Ikke på valg
Heidi T. Huus, NKL Aust-Agder, 2021-2022                 På valg

Forslag til varamedlem
Ona Cecilia Totland, NKL Bergen, 2022-2024              Velges for 2 år

Andre innkomne forslag:

Gunnar Jensen,NKL Troms, 2022-2024

De tilbakemeldinger som valgkomiteen har mottatt fra NKLs foreninger, er et ønske om at sittende styre skulle få arbeidsro.

Andre innkomne forslag: Ingen

Valgkomite
Tone Elisabeth Strøm, NKL Innlandet, 2019-2022      Innstilles til gjenvalg 2022-2025
Knut Johannesen,NKL Østfold, 2021-2024                     Ikke på valg
Eva Danielsen, NKL Bergen, 2021-2023                            Ikke på valg

Varamedlem til valgkomiteen
Paul Steinar Dalaker, NKL Haugalandet, 2022-20233 Velges for 1 år
Andre innkomne forslag:  Brith Bakken

Desisor
Terje Moen, NKL Trondheim, 2022-2023                        Velges for 1 år

Faglig utvalg
Kjetil Gundersen, NKL Vestfold, 2022-2026                   Gjennvalg for 4 år

Geir Magnus Svae,  NKL Buskerud, 2019- 2023             Ikke på valg
Christer Rødseth, NKL Oslo, 2021-2025                            Ikke på valg
Frode Selvaag, NKL Rogaland, 2021-2024                       Ikke på valg

Valgkomiteen har bestått av følgende:
Leder
Tone Elisabeth Strøm, NKL Innlandet

Eva Danielsen, NKL Bergen
Knut Johannessen, NKL Østfold

Varamedlem
Brith Bakken, NKL Nord Trøndelag

Kongsvinger 14.01.2022
Tone Elisabeth Strøm| leder NKLs valgkomité