Tilbake

Æres den som æres bør.

Ikke alle som engasjerer seg i faget og foreningen deltar i styrer eller i konkurransesammenheng til enhver tid. Mange er stødige og lojale foreningsmedlemmer som legger ned en stor innsats over lang tid i tradisjonell dugnadsånd. Eller heier frem våre landslag og enkeltutøvere i konkurranser i innland og utland, eller deltar på landsmøter og kongresser i både Norden og verden for øvrig. Og ikke alle får tildelt noen av NKLs forskjellige hederstegn.

Medlemmet vi snakker om har fått til alt dette; sittet i styrer og komiteer, bidratt på lokale og nasjonale dugnader, deltatt på landsmøter og kongresser, støttet konkurranseutøvere i inn- og utland, og ikke minst mottatt, ikke ett, men to av NKLs hederstegn for sin innsats og lojalitet til foreningen. Medlemmet er i så måte et flott forbilde for NKLs medlemmer.

Dette engasjementet, og medlemskap i flere av NKLs foreninger opp igjennom årene, har gitt henne en stor kontaktflate på mange nivå i organisasjonen i kokkemiljøet landet over. Det har hun hatt god nytte og stor glede av, bl.a. i sitt virke i NKLs valgkomite.

Hun skal nå få et 3. hederstegn som hun kan legge til sin Cordon Bleu og nål for 25 års medlemskap. Hederstegnet utføres i gullfarge med NKLs merke i emalje, og følges av et diplom. Hederstegnet skal bæres som medalje med bånd i flaggets farger, og på baksiden av medaljen er hennes navn, Monica Anita Jacobsen og 2022 inngravert.

Monica Anita Jacobsen mottar NKLs Æresmedlemskap!