Tilbake
  • Sted: matkurs.no / Oslo
  • 17.oktober
  • 10.00 – 16.00
  • Program
  • Ungdom inn i skole– ungdom ut i bedrift?
  • Samarbeid skole / bedrift/opplæringskontor
  • Rekrutteringsfondet – prosjekter og delingskultur?
  • Kokkelandslaget – rekrutteringsmotivasjon?
  • Rekrutteringsprosjekt som funker ”Vi dekker til fest”

Påmelding til Petter Markussen / petter@reiselivsfagtroms.no