Tilbake

FAKTA OM SCHALTENBRANDTS LEGAT:
Legat som ble opprettet av NKL sitt Landsmøte i 1975. 50% av Legatsmidlenes avkastning kan ­deles ut i form av stipendier. Legatets styre kan årlig dele ut inntil kr 100 000,-.

Formål:
Støtte til studier innen kokkefaget.

Betingelser for å søke:
De som søker på stipendet må være kokker med fagbrev og aktive utøvere av kokkefaget.

Stipendiatene må forplikte seg til å gi en skriftlig rapport etter studiet. Rapporten skal kunne offentlig­gjøres. Utdeling skjer én gang i året. ­Styret bestemmer størrelsen på stipendene.
Stipendene utbetales etter offentliggjøring på
Bankett under Norges Cup for Kokk- og ­Servitørlærlinger.

Søknadsfrist: 15. desember
Søknadsskjema får du ved å henvende deg til ­styrets leder, Espen Wasenius / espen@nkl.no