Tilbake

Serveringsbransjen må ha hjelp nå!

Serveringsbransjen opplever historiens største krise i fredstid, men ingen hjelp er i sikte. Bransjen ofres i den nasjonale dugnaden. Store deler av serveringsbransjen kan bli radert bort. Næringsminister Iselin Nybø ser ikke ut til å stole på bransjen.

Av: Kim-Håvard Larsen, president Norske Kokkers Landsforening (NKL)

Mange har snakket bransjens sak i det siste. Kokk og NKL-medlem Inge Johnsen er sett og hørt. Bransjen fikk døra du slamret med midt i panna. Nå lytter alle til deg! Torill Renaa, vi har hørt deg og støtter deg i dine konkrete forslag til kortsiktige krav. Anita Krohn Traaseth, forfatter og næringslivsleder, gir en god oppsummering og konkluderer godt: Ikke forstå serveringsbransjen fra kontoret, foran pc’n og et regneark. Bondelagets Lars Petter Bartnes; takk for at dere understreker hvor viktig kokkefaget og bransjen er for den norske bonden og deres fabelaktige råvarer og produkter.

Til alle andre enkeltpersoner, ildsjeler, restauratører og ansatte: Takk for at dere gir samfunnet en ærlig beskrivelse av serveringsbransjen og situasjonen dere er i nå. Det begynner å høres! Nå MÅ regjeringen og myndighetene lytte! Mye er sagt før, men det kan tydeligvis ikke gjentas ofte nok, for reaksjonen er fraværende.

Legger serveringsbransjen øde
Ingenting er umulig for Gud og for en kokk, skal noen ha sagt en gang i tiden. Det er vel godt beskrivende for det mange oppfatter som en typisk kokk; en som tar utfordringer på strak arm, løser praktiske problemer på stedet, er skapende og kreativ, som aldri sier nei og som står løpet ut. Vel, selv for en kokk, er det som skjer nå, og som har pågått i alt for lang tid, noe en kokk ikke kan rå over. Det holder ikke lenger med en positiv innstilling, stort engasjement, kunnskap, kompetanse, kreativitet og rå vilje. Det er dessverre pengene det står på. Mangelen på økonomiske ressurser vil legge serveringsbransjen øde. Listen over serveringssteder med faglært arbeidskraft kortes alvorlig ned, og vi sitter igjen med de som ikke krever en fagutdannelse for å bemanne. Et fattigere tilbud, bokstavelig talt, enn vi hadde før covid-19 pandemien startet sine herjinger.

Næringsministeren stoler ikke på bransjen!
Statsråd Iselin Nybø uttaler i sitt svar til en av bransjens tydelige talspersoner, Inge Johnsen, noe som minner lite om en næringsminister som evner å løfte blikket vekk fra pc’n og regnearket. Hun forstår ikke hva som ligger bak tallene og at serveringsbransjens marginer i snitt ligger mellom 1 % og 3 %, inkludert alkoholserveringen, FØR pandemien. Har du ikke tjent pengene tidligere, så fortjener du ikke livets rett. Da får du ikke hjelp av hennes regjering. Det lukter av mistillit, hun stoler ikke på bransjen!

Blant de som lider mest
Serveringsbransjen har under koronakrisen fremstått som seriøs, realistisk, optimistisk, positiv, endringsvillig, lovlydig, ansvarlig og fremoverlent til tross for situasjonen. Kanskje har vi styrket omdømmet vårt i vår tilnærming til krav og løsninger til/for bransjen? Vi har i hvert fall økt medfølelse i samfunnet. Vi er anerkjent blant befolkningen som en av bransjene som lider mest underkoronakrisen og stadige sosiale nedstenginger. Det er viktig for NKL at dette styrkede omdømmet opprettholdes og at vi legger bransjens ufortjente dårlige rykte bak oss. NKL består nettopp fordi vi er stolte av hvor vi kommer fra, at vi er engasjerte og lidenskapelig opptatt av bransjen vår og fremtidens kokker.

Blir ofret i dugnaden
NKLs store bekymring er for fremtiden. Fremtiden er ungdommen; elever, lærlinger og nyutdannede fagutøvere. Vil de ha et sterkt og variert faglig miljø å jobbe i fremtiden? Med regjeringens mål for Matnasjonen Norge har de behov for NKL og foreningens unike bredde, kunnskap, kompetanse og de unges innsats for å føre dagens mat- og måltidsbransje videre. Norske Kokkers Landsforening skal være en viktig bidragsyter til arbeidet med å styrke identiteten til Matnasjonen Norge. Bransjen vår, bransjens ansatte, kunnskapsbærerne blir ofret i samfunnets dugnad for å få ned smittetallene. Serveringsbransjen, og enkeltindividene i den, risikerer å stå igjen som samfunnets store tapere, om ikke regjeringen griper inn nå. Vi risikerer å tape eksisterende og fremtidige kunnskapsressurser.

 

Krisepakke for serveringsbransjen
Serveringsbransjen er vant til å forholde seg til store, innholdsrike menyer. Vår anbefaling til regjeringen og deres bord, er at de velger tre viktige elementer til en krisepakke de må beslutte raskt, tiltak som vil gi langsiktige virkninger for serveringsbransjen.

  • Tilfør serveringsbransjen mer penger. Det kan på kort sikt rette opp ubalansen serveringsbransjen har blitt belastet med i den nasjonale dugnaden
  • Permitteringsordningen: Staten må ta over ansvaret for de 10 dagene som arbeidsgiverne har i dag
  • Staten må innføre lav momssats ut året, slik at alle serveringssteder belastes 15 % merverdiavgift. Det vil hjelpe arbeidsgivere godt i gang og arbeidstakere kan vende tilbake

Når Korona-pandemien er over, ønsker hele den norske befolkningen å gå ut å spise på restaurant, bo på hotell og nyte en god hotellfrokost, de vil spise i bedriftens personalrestaurant og mange store eventer skal ha cateringleveranser.

Da trenger Norge faglært, kompetent arbeidskraft, motiverte ledere og bedriftseiere dersom de rundt 12 000 serveringsstedene raskt skal tilfredsstille samfunnets store sosiale behov. Ingen er tjent med en bransje som opplever historiens største krise i fredstid!


Bare de folkevalgte kan redde oss
Kokk Inge Johnsen har allerede slamret med dørene. Han har inspirert en hel bransje til å si fra. Nå skal vi sammen slamre med dørene. Samtidig vil vi komme med en innstendig bønn til våre folkevalgte:

NÅ er ikke tiden for diskusjon, nå MÅ dere komme til enighet!
NÅ er det ikke tid nok til å vurdere, nå MÅ det konkluderes!
NÅ rekker dere ikke å foreslå, nå MÅ det bestemmes!

Det er KUN dere som Norges, ja serveringsbransjens, folkevalgte som kan gjøre noe med denne situasjonen. INGEN andre!

Fakta – Norske Kokkers Landsforening (NKL)

Norske Kokkers Landsforening, NKL, er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal jobbe for å fremme kokkefaget, vi er partipolitisk nøytrale og skal søke støtte og innlede konstruktivt samarbeid med alle, for å få frem vårt felles faglige ståsted innen utdanning, rekruttering, rammebetingelser for næringsvirksomheter, ernæring- og helserelaterte temaer. Vi har 23 lokale foreninger, 1500 faglærte kokker som medlemmer og tre kokkelandslag som gode ambassadører for faget og bransjen.

Vi har alle én ting til felles: Kjærlighet til kokkefaget og alt faget representerer!