Tilbake

Minner om søknadsfrist 1. mars for å søke midler fra stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag.
Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag med mål om å øke rekrutteringen til dette området.

Les mer om stiftelsen og finn søknadsskjema her

girl chef with wooden spoon isolated on white background