Tilbake

Vil du utvikle deg som kokk , hente inspirasjon og faglig påfyll? Da bør du søke om stipend på Paul Schaltenbrandslegat
Norges Kokkemesteres Landsforening vedtok på sitt Landsmøte i 1975 å opprette et legat som skulle bære navnet ”Paul Schaltenbrands Legat”.
Stipendiene som gis skal brukes til studier innen kokkefaget, og de skal være faglig rettet med særlig vekt på den praktiske delen av faget.
De som søker stipendet må være kokker med fagbrev, som er aktive utøvere av kokkefaget.
Stipendiatene må forplikte seg til å gi en skriftlig rapport etter studiet som kan offentliggjøres.
Styret bestemmer størrelsen på stipendene, og det utbetales hvert år opp til kr 100 000,- i tillegg til 50% av årsresultatet i støtte.

For mer info http://nkl.no/om-nkl/stipendier/
juniorer-klar