Stiftelsen rekruttering til Restaurant- og Matfag

Tilbake

Stiftelsen for rekruttering til restaurant – og matfag ønsker å bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag

SØKNADSFRIST 1.MARS 2018

SEND SØKNAD TIL post@nkl.no