Tilbake

Takk for initiativet til et servitør-opprør, det skal NKL følge opp!NKL kan kun svare for egne vegne på ditt servitør-opprør. Vi er enige i noe av det du sier, men også uenig i mye.

Respekter din kollega, kokk eller servitør!

Nei, det skal ikke være sånn at man ikke får den respekt man skal ha og fortjener som kollega. Alle har rett på et trygt psykososialt arbeidsmiljø. Det skal enhver kollega vite, kokk eller servitør! Men dette bør løses i den enkelte bedrift, ikke ved å sette hele kokke-Norge i samme bås?

Ja, opplevelsen skapes i et samspill mellom kjøkken, sal og gjesten, og vi er likeverdige og avhengige av hverandre for at opplevelsen skal bli best mulig. Akkurat som en dyktig servitør kan redde en dårlig matopplevelse, kan en dårlig servitør ødelegge en god matopplevelse. Derfor er ingen viktigere enn andre for å skape den gode opplevelsen, selv ikke en dyktig servitør.

Ja, elever på kokk- og servitørfag fortjener servitør-utdannede lærere også, men dette kan bare den enkelte fylkeskommune gjøre noe med. Denne uheldige mangelen på servitørlærere, speiler også den generelle situasjonen og mangelen på faglærte servitører i Norge. Faglærere landet rundt gjør det de kan med det de har.

Også NKL ønsker at flere servitører tar ansvar for og initiativ til å fremme servitørfaget i rekrutterings- og omdømme sammenheng. De fleste av rekrutteringstiltakene er drevet frem og gjennomført av kokker. Ved gjennomføring av f.eks «Vi dekker til fest» er 1/3 av de deltagende ungdomsskole elevene servitører for en dag f.eks. Ta kontakt med din nærmeste restaurant- og matfagskole, og de vil helt sikkert bli svært glad for din henvendelse!

Samarbeid og konkurranser

NKL har gjennom flere år opparbeidet en konkurranse-trapp som starter i videregående skole, via læretid til nasjonale og internasjonale konkurranser på seniornivå. Det er i NKLs interesse at servitørfaget etter beste evne blir inkludert i disse konkurransene nettopp for å skape en så god opplevelse som mulig. NKL har ikke opplevd annet enn godt samarbeid med servitørfaget i disse konkurransene, og syns det er synd at servitørlauget opplever at det ikke blir lagt til rette for at servitørfaget inkluderes og blir tatt hensyn til i gjennomføringen av konkurranser. Et eksempel på NKLs ønske om å inkludere servitørfaget er vårt initiativ og støtte til å etablere Det Norske Servitørlandslaget, noe vi har invitert til 2 ganger de siste 4 årene, og som NKL jobber aktivt SAMMEN MED servitørmiljøet i Norge akkurat nå. Interessen fra servitørlauget har til nå vært gjensidig.

Oppmerksomhet må skapes!

Servitørfaget fortjener mer oppmerksomhet og det er viktig og riktig å fronte et fag man setter høyt, slik du gjør Mathias. Her har dere NKLs fulle støtte. Mange fagmiljøer rundt om i landet har vært flinke til å få til dette, og der de er flinkest har servitørfaget og kokkfaget fått til dette sammen.

I samfunnet har hverken servitøren eller kokken den statusen vi fortjener. NKL har over tid forsøkt å beskytte yrkestittelen kokk på lik linje med andre håndverksfag. NKL mener også at man skal ha et fagbrev som kokk eller servitør for å kunne få serveringsbevilling. Alt i håp om å heve statusen for fagene våre.

Dessverre har serveringsbransjen gjort seg selv en bjørnetjeneste for å oppnå en høyere status. Vi har omfavnet et privat og kommersielt 1-årig kurs uten opptakskrav, som har gitt den enkelte deltaker høyere status enn en servitør med totalt 4 års utdanning. Det er en prestasjon å bestå vinkelnerutdanningen, og alle som passerer nåløyet og jobber i bransjen har vært med å berike opplevelsen for gjesten. Men det er synd at en faglært servitør må stå i skyggen av en vinkelner.

Det trengs 2 til en tango, du har så rett!

Og ønsker servitørlauget å føre i dansen, må dere ikke være redde for å by oss opp. Ta initiativet og kom med deres ønsker for en god tango!

NKL håper at kokkene i fremtiden lytter til det du sier Mathias, og samtidig setter pris på det du og dine kollegaer gjør, dere er lynavlederen mellom kjøkken og gjest når gnistene fyker!

Men respekten må være gjensidig, alltid!