Tilbake

Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF), Norske Kokkers Landsforening (NKL) og Kost- og Ernæringsforbundet i Delta (KEF) ønsker å samarbeide på tvers av organisasjonsgrensene med tanke på rekruttering til Restaurant- og Matfag generelt, til egne fag spesielt. 

Disse tre organisasjonene representerer i sum over 80% av de yrkesutdannede i Restaurant- og Matfagets utdanningsløp.

BKLF, NKL og KEF inngår derfor en intensjonsavtale om et bredere samarbeid på tvers av organisasjonsgrensene, med tanke på økt rekruttering til Restaurant- og Matfag generelt, til egne fag spesielt, for å ta en sterkere strategisk posisjon rundt rekruttering og utdanningsløpet for disse fagene i utdanningsprogrammet Restaurant- og Matfag.

Partene har lik interesse av å videreutvikle eksisterende rekrutteringsaktiviteter, som kan bidra til økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Partene i denne avtalen ønsker å søke felles økonomisk støtte til rekrutteringsaktiviteter.

Konkurranser i de respektive fagene har i flere tiår skapt mye oppmerksomhet kokke-, baker- og konditorfaget. Partene skal være pådrivere og gode ambassadør for nasjonale konkurranser i sine respektive fag, og om mulige samarbeide for å arrangere nasjonale konkurranser i felleskap.

Fotokreditering: Kjøkkenskriveren.no
På Arendalsuka skrev disse tre under en intensjonsavtale på vegne av sine respektive foreninger.
F.v: Direktør i BKLF Gunnar Bakke, daglig leder i NKL Espen Wasenius og leder i Kost- og Ernæringsforbundet Arnt Steffensen.