Valgkomiteens innstilling til NKLs Landsmøte 2024

Tilbake

NKLs valgkommite har levert denne innstillingen til NKLs landsmøte 2024

Valgkomiteen har bestått av følgende:
Leder: Johannessen NKL Østfold
Øvrige medlemmer: Tone Elisabeth Strøm NKL Innlandet, Anita Løyning NKL Rogaland
Varamedlem: Paul Steinar Dalaker NKL Haugaland

President: Kyrre Dybdal, NKL Trondheim, 2023-2025, Ikke på valg, 1 år

Styremedlem: Einar Øveraas, NKL Narvik, Ny, Innstilles for valg 2024-2025, 1 år

Styremedlem: Ona Cecilia Totland, NKL Bergen, 2023- 2025, Ikke på valg, 1 år

Styremedlem: Rita Slettum Karlsen, NKL Troms, Innstilles til gjenvalg, 2024 – 2026, 2 år

Eksternt styremedlem: Gunn Inger Røkke Ruud, Eksternt medlem, Ny, Innstilles for valg, 2024 – 2026, 2 år

Varamedlem: Nils Flatmark, NKL Trondheim, 2023-2025, Ikke på valg, 1 år

Varamedlem: Roy Vedlog, NKL Møre/Romsdal, 2023 – 2024, Innstilles til gjenvalg, 2024 – 2026, 2 år

Young Chefambasadør: : Christine Lundberg, NKL Narvik, 2023 – 2025, Ikke på valg, 1 år

Young Chef ambassadør: William Fivelsdal Torstenbø, NKL Rogaland, Ny, Innstilles for valg, 2024 – 2026, 2 år

Faglig utvalg:
– Frode Selvaag, NKL Rogaland, Innstilles til gjenvalg 2024 – 2028,  4 år
– Pål Suarez, NKL Oslo, 2023- 2027 Ikke på valg, 3 år
– Kjetil Gundersen, NKL Vestfold, 2022- 2026, Ikke på valg, 2 år
– Christer Rødseth,NKL Oslo, 2021- 2025, Ikke på valg , 1 år
– Sven Erik Renaa, NKL Rogaland, Ny, Innstilles for valg 2024 – 2028, 3 år

Kontrollkomiteen:
Terje Moen, NKL Trondheim, Ikke på valg, 2 år
Hans Dahl Ørstavik, NKL Stavanger, Ikke på valg, 1 år
Kristine Hartviksen NKL Oslo, Innstilles til gjenvalg, 2024 – 2027, 3 år

Valgkomite
Knut Johannessen, NKL Østfold, 2021-2024, Innstilles til gjenvalg, 2024 – 2027, 3 år
Anita Løyning, NKL Rogaland, 2023-2026, Ikke på valg, 2 år
Tone Elisabeth Strøm,  NKL Innlandet, 2022-2025, Ikke på valg, 1 år

Varamedlem
Bodil Erdalsdal, NKL Sogn og Fjordane, Ny,  Innstilles for valg,  2024-2025, 1 år

Fredrikstad 15.01.2024
Knut R Johannessen
På vegne av valgkomiteen