Tilbake

Valgkomiteen for 2016 har bestått av følgende:

Monica Anita Jacobsen, Trondheim KM (gikk inn som leder høsten 2016 da Anita Løyning trakk seg)

Einar Øverås, KM Narvik

Tone Elisabeth Strøm, KM Hedmark og Oppland (ble tatt inn fra Vara, da Anita Løyning trakk seg)

 

Valgkomiteens innstilling:

12.1 PRESIDENT

President: Elisabeth Bryne, KM Rogaland  2015 – 2017      på valg

 

Valgkomiteens forslag til president:

Helge Johansen, KM Drammen  2017-2019

Følgende laug har fremmet forslag til følgende kandidat:

KM Drammen og KM Møre og Romsdal har foreslått Helge Johansen som president

KM Rogaland, KM Haugalandet og KM Sør Helgeland har foreslått Anita Løyning

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

12.2 STYREMEDLEM

Petter Markussen, KM Tromsø  2015- 2017         på valg

Helge Johansen, KM Drammen  2016-2018        ikke på valg

Mette Løfblad, KM Oslo 2016-2018          ikke på valg

Kristine Øvrebø, Bergen KM  2016-2018         ikke på valg

 

Valgkomiteens forslag til styremedlem for 2017-2019:

Petter Markussen, KM Tromsø 2017- 2019         Gjenvalg

Svein Magnus Gjønvik  2017-2018        Ny

Følgende laug har fremmet forslag til følgende kandidat:

Trondheim KM har foreslått Svein Magnus Gjønvik som styremedlem

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

  1. 3 VARA

Kim Håvard Larsen, KM Harstad og omegn (2016-2018)   ikke på valg

Thor Erik Rosvold, Trondheim KM (2016-2017)    på valg

Valgkomiteens forslag til vara for 2016-2018:

Turid Kalleberg, KM Sørlandet (2017-2019)

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

12.4 VALGKOMITÉ

Monica Anita Jacobsen, Trondheim KM 2014-2017 på valg

Einar Øverås, KM Narvik 2015 -2018 (2år)  ikke på valg

Tone Elisabeth Strøm, KM Hedmark og Oppland 2016-2019  ikke på valg (Rykket opp fra vara)

Forslag til ny valgkomité:

Monica Anita Jacobsen, Trondheim KM 2017-2020

 Valgkomiteens forslag til vara for valgkomiteen for 2017-2018 (1 år):

Johan Nicolaisen, KM Møre og Romsdal

Følgende laug har fremmet forslag til følgende kandidat:

KM Møre og Romsdal har fremmet forslag om Johan Nicolaisen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

12.5 DESISOR

Terje Moen, på valg

Valgkomiteens forslag til desisor for 2016: 

Terje Moen (gjenvelges)

Følgende laug har fremmet forslag til følgende kandidat:

Kokkenes Mesterlaug Møre og Romsdal har foreslått gjenvalg av Terje Moen, Trondheim KM

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

12.6 FAGLIG UTVALG (KONKURRANSEKOMITÈ)

Leder:

Svein Magnus Gjønvik, Trondheim KM (valgt for 4 år i 2014)  ikke på valg

Medlemmer:

Jørn Lie, KM Oslo på valg

Frode Selvåg, KM Rogaland (valgt for 4 år i 2015) ikke på valg

Eva Danielsen, Bergen KM ( valgt for 3 år i 2015) ikke på valg

Valgkomiteens forslag til faglig utvalg:

Jørn Lie blir gjenvalgt

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas

 

12.7 REDAKSJONSKOMITÈ TIL KJØKKENSJEFEN

Leder/ redaktør:

Bodil Skjørestad, daglig leder i NKL

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Trondheim 6.januar 2017

Vennlig hilsen

 Monica A. Jacobsen
Valgkomiteens leder